Ulvö kapell är Norrlands äldsta bevarande träbyggnad. Den byggdes av gävlefiskarna 1622. Gudstjänsterna var obligatoriska och långdragna, men genom illustrationer på väggarna försökte man att hålla intresset uppe. Målningarna, som fortfarande är bevarade, är gjorda av Roland Johansson Öberg 1719. Visning och guidning av kapellet sköts av Ulvö Museum.
www.ulvomuseum.com